Skip to content

Privatumo politika

Galioja nuo 2021 m. gegužės 12 d.

Šį tinklapį valdo bendrovė UAB „Pharmaswiss“ (toliau – „Bausch“ arba mes), kuri yra ir duomenų valdytoja. Šioje tinklapio privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) aprašoma, kaip mes renkame, naudojame, perduodame ir atskleidžiame su jumis susijusią informaciją (toliau – Asmens informacija), kurią gauname šiame tinklapyje. Jūsų Asmens informaciją tvarkome pagal Europos ekonominėje erdvėje ir Lietuvoje galiojančius privatumo ir duomenų apsaugos įstatymus.

Privatumo politika galioja visiems bendrovės „Bausch Health“ subjektams, veikiantiems

  • Lietuvoje (UAB „Pharmaswiss“)
  • Latvijoje
  • Estijoje („PharmaSwiss Eesti“ OÜ)

Asmeninės informacijos rinkimas ir naudojimas

Naudojantis dauguma mūsų paslaugų registruotis nereikia, todėl jūs galite lankytis mūsų tinklapyje neprisistatydami, kas esate. Tačiau norint naudotis tam tikromis paslaugomis, jums gali reikėti savo noru suteikti mums Asmeninę informaciją, tokią kaip jūsų vardas ir pavardė, el. pašto adresas arba telefono numeris. Šią Asmeninę informacija galime rinkti ir naudoti, kad galėtume suteikti jums produktus, paslaugas ir aptarnauti jus kaip klientus, reklamuoti produktus ir paslaugas, kurie (mūsų nuomone) gali jus sudominti, arba palaikyti su jumis ryšį kitokiais būdais ir tikslais, kurie yra aiškūs pagal aplinkybes arba kuriuos jums nurodysime rinkdami jūsų Asmeninę informaciją.

Kai kuriomis iš pirmiau nurodytų aplinkybių galėsime paprašyti jūsų sutikimo rinkti ir naudoti jūsų Asmeninę informaciją. Pavyzdžiui, taip gali nutikti naudojant tam tikrus slapukus, jūsų el. pašto adresą [arba mobiliojo telefono numerį] rinkodaros tikslais arba jums užsakant tam tikras paslaugas (pvz., reguliarų naujienlaiškį). Jūs visada turėsite galimybę atšaukti savo sutikimą. Tai padaryti galite susisiekdami su mumis toliau nurodytais adresais.

Asmeninė informaciją, kurią surenkame, taip pat naudojama vidiniais tikslais, pavyzdžiui, siekiant gerinti mūsų produktų kokybę ir vykdyti akcijas, valdyti klientų paskyras, sužinoti apie klientų poreikius ir susisiekti su klientais tyrimų ir informavimo tikslais.

Jūsų Asmeninę informaciją galime tvarkyti verslo sandorio kontekste, taip pat siekdami apsaugoti savo teises arba nuosavybę, užtikrinti, kad būtų laikomasi mūsų naudojimo sąlygų ir teisinių pranešimų reikalavimų, bei siekiant pateikti, vykdyti ir ginti teisinius reikalavimus.

Jūsų Asmeninę informaciją galime tvarkyti, kad įvykdytume mokestines, apskaitos ir kitokias teisines prievoles, pavyzdžiui, komercinių sandorių kontekste. Be to, jūsų Asmeninę informaciją tvarkome, kai tą padaryti reikalauja įstatymai, teismo nurodymai ar kitokie sprendimai, kuriuos privalome vykdyti.

Mūsų tinklapis nėra skirtas vaikams. Tačiau, jeigu jums nėra 16 metų, Asmeninę informaciją mums turėtumėte teikti tik po to, kai gausite vieno iš tėvų ar globėjų sutikimą arba leidimą.

Jūsų Asmeninę informaciją tais tikslais, kurie yra nesusiję su nurodytaisiais šioje Privatumo politikoje, naudosime tik pirma jums apie tai pranešę ir, jei būtina, suteikę jums galimybę pasirinkti, ar galime jūsų Asmeninę informaciją naudoti kitokiu būdu, ar ne.

Dalijimasis informacija

Asmenys, su kuriais pirmiau nurodytais tikslais galime dalintis jūsų Asmenine informacija, yra šie:

  • kiti įmonių grupės „Bausch“ subjektai (standartinių sutarčių nuostatų pagrindu);
  • paslaugų teikėjai šio tinklapio veikimo ir mūsų bendrovės darbo kontekste, įskaitant tinklapio talpinimą, technologinių paslaugų teikimą, atsiskaitymų tvarkymą ir atitinkamų leidimų suteikimą, siūlomų produktų išsiuntimą ir platinimą, produktų grąžinimą ir reklaminės medžiagos platinimą (duomenų privatumo sutarčių pagrindu);
  • viešosios institucijos, valdžios priežiūros institucijos arba kiti teisėsaugos pareigūnai ir teismai, jei tą padaryti reikalauja arba leidžia įstatymai arba nurodymai, kuriuos privalome vykdyti; ir
  • kitos trečiosios šalys, susijusios su įmonės restruktūrizavimu, turto pardavimu arba perleidimu, susijungimu arba bendrovės „Bausch“ arba bet kurios iš jos dukterinių ar susijusiųjų įmonių atsiskyrimu.

Dalindamiesi jūsų Asmenine informacija su subjektais, esančiais už EEE arba Šveicarijos ribų, kurie neužtikrina tinkamo duomenų apsaugos lygio, pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus naudosime sutartines garantijas (pvz., Europos Komisijos patvirtintas pavyzdine sutarčių nuostatas). Norėdami gauti daugiau informacijos, galite kreiptis į mus toliau nurodytais adresais.

Duomenų saugumas

Siekdami apsaugoti Asmeninę informaciją nuo netyčinio arba neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo arba prieigos, naudojame tinkamas technines, fizines ir organizacines priemones. Deja, nė viena informacijos saugumo sistema negali būti visiškai saugi. Dėl to, nors mes ir siekiame apsaugoti jūsų Asmeninę informaciją, negalime užtikrinti Asmeninės informacijos apsaugos nuo nenumatyto praradimo arba neteisėtos prieigos.

Jūsų teisės

Atsižvelgiant į galiojančiuose įstatymuose nustatytus apribojimus, jūs turite teisę prašyti mūsų susipažinti su jūsų Asmenine informacija, ją ištaisyti, ištrinti, apriboti arba nutraukti jos tvarkymą, taip pat teisę į Asmeninės informacijos perkeliamumą ir teisę reikalauti, kad jūsų atžvilgiu nebūtų priimami automatizuoti sprendimai. Šie prašymai gali būti teikiami toliau nurodytais adresais.

Duomenų vientisumas

Siekdami užtikrinti, kad mūsų renkama Asmeninė informacija yra patikima ir tinkama naudoti pagal paskirti ir kad Asmeninė informacija yra tiksli, visapusiška ir aktuali, mes imamės pagrįstų priemonių. Tačiau kai kuriais atvejais turime pasitikėti, kad atskiri vartotojais pateiks tikslią Asmeninę informaciją ir užtikrins tolesnį jos tikslumą. Jūs privalote užtikrinti, kad tuo metu, kai mums ją pateikiate, ir vėliau, jeigu mūsų paslaugos suteikia jums galimybę tvarkyti savo informaciją, jūsų informacija būtų aktuali ir tiksli.

Asmeninės informacijos tvarkymas

Asmeninę informaciją saugosime tik tol, kol to reikės pagal galiojančius įstatymus ar tol, kol jos reikės tais tikslais, kuriais ji yra tvarkoma. Asmeninę informaciją ištrinsime, kai ji taps nebereikalinga ir bet kuriuo atveju ne vėliau nei pasibaigus ilgiausiam galiojančiuose įstatymuose nustatytam saugojimo laikotarpiui.

Šios Privatumo politikos pakeitimai

Padarę reikšmingų šios Privatumo politikos pakeitimų, pagrindiniame tinklapio puslapyje paskelbsime atnaujintą nuorodą į peržiūrėtą ir pakeistą Privatumo politiką arba apie kitokį panašaus pobūdžio pranešimą apie pakeitimus. Turėtumėte periodiškai tikrinti šį tinklapį, kad nepraleistumėte jokių naujausių šios Privatumo politikos pakeitimų. Sužinoti ar ši Privatumo politika buvo pastaruoju metu pakeista galite ir pagal šios Privatumo politikos pradžioje nurodytą Įsigaliojimo dieną.

Nuorodos į kitus tinklapius internete

Šioje Privatumo politikoje išdėstyti privatumo užtikrinimo veiksmai yra susiję tik su šiuo tinklapiu ir kita joje nurodyta veikla. Kituose trečiųjų šalių talpinamuose tinklapiuose gali būti naudojama kitokia praktika. Per nuorodą arba kitokiais būdais lankantis trečiųjų šalių tvarkomuose tinklapiuose, prašome susipažinti su tokiuose tinklapiuose skelbiamomis privatumo politikos gairėmis. Tokių tinklapių kontroliuoti negalime ir už trečiųjų šalių taikomas politikos gaires ir praktikas neatsakome.

Susisiekite su mumis

Jei turite kokių nors klausimų apie šią Privatumo politiką arba veiksmus, kuriais užtikriname privatumą, prašome kreiptis į mus adresu [email protected].

Jei kokie nors klausimai jums kelia susirūpinimą arba turite nusiskundimų dėl to, kaip naudojame jūsų Asmeninę informaciją, galite kreiptis į mūsų Duomenų apsaugos pareigūną adresu [email protected].

Jei manote, kad jūsų nusiskundimas nebuvo tinkamai išnagrinėtas, turite teisę pateikti skundą jūsų šalies privatumo Priežiūros institucijai.

Slapukai

Kas yra slapukas

Savo tinklapyje naudojame slapukus. Slapukas – tai nedidelė tekstinės informacijos byla, kurią jūsų prietaisas atsisiunčia ir išsaugo jums lankantis tinklapio puslapyje ir kurią vėliau gali pasiekti mūsų tinklo paslaugos.

Slapukai atlieka daugybę skirtingų funkcijų, pavyzdžiui, suteikia jums galimybę patogiai naršyti puslapius, išsaugodami jūsų pasirinkimus ir apskritai padėdami jums patogiau naudotis tinklapiu.

ES direktyvoje Nr. 2009/136/EB nurodyta, kad jūsų prietaise galime saugoti slapukus, kurie yra būtini šiam tinklapiui eksploatuoti, tačiau, norėdami saugoti visus kitus slapukus, privalome gauti jūsų leidimą.

Būtinieji slapukai – tai slapukai, kurie yra:

  • naudojami išimtinai tam, kad suteiktų galimybę perduoti pranešimus arba palengvintų pranešimų perdavimą tinkle; arba
  • absoliučiai reikalingi tam, kad galima būtų suteikti jūsų prašomą internetinę paslaugą (pvz., suteikti galimybę naudotis šiuo tinklapiu arba suteikti tinklapyje kokią nors paslaugą).

Nebūtinieji slapukai – tai bet kokie slapukai, nepriskiriami būtinųjų slapukų kategorijai, pavyzdžiui, slapukai, naudojami analizuoti vartotojų elgesį tinklapyje (analitiniai slapukai) arba slapukai, naudojami reklamai rodyti (reklaminiai slapukai).

Slapukų rūšys

Mūsų tinklapiuose taip pat gali būti naudojami kai kurie nebūtinieji slapukai. Juos naudojame ne tam, kad sektume atskirus vartotojus arba nustatytume jų tapatybę, bet siekdami gauti naudingų žinių apie tai, kaip yra naudojami tinklapiai tam, kad galėtume juos tobulinti mūsų vartotojų labui. Neturėdami žinių, kurias gauname iš sistemų, kuriose naudojami tokie slapukai, mes negalėtume teikti savo paslaugų.

Mūsų tinklo serveriai gali pasyviai rinkti duomenis, tuo tikslu naudodami slapukus arba kitokias jūsų kompiuteryje ir internete esančias priemones, tokias, kaip jūsų kompiuterio ir (arba) interneto paslaugos teikėjo IP adresas, jūsų prisijungimo prie tinklapio data ir laikas, tinklapių, kurių nuorodas pateikiate mūsų tinklapyje, internetiniai adresai, jūsų naudojama kompiuterinė technologija ir veiksmai, kuriuos atliekate bei dalykai, kuriuos pasirenkate mūsų tinklapyje. Tokius slapukus taip pat galime naudoti, kad rinktume informaciją, susijusią su jūsų būsimais apsilankymais tinklapyje (pavyzdžiui, prisiminti jūsų vartotojo vardą ir slaptažodį), atpažintume jus kaip buvusį lankytoją ir stebėtume jūsų veiksmus tinklapyje.

Ši informacija nėra skirta nustatyti jūsų tapatybę, tačiau padeda mums suprasti lankytojų sąveiką su mūsų tinklapiu. Šių statistinių duomenų jokia Asmeninė informacija nesudaro ir juos mūsų techninės pagalbos ir rinkodaros personalas naudoja išimtinai tinklapio administravimo tikslais. Mes pasiliekame teisę naudoti kitokias technologijas, pavyzdžiui, internetines žymas, tinklo švyturius ir priemones navigaciniams duomenims rinkti. Duomenis, gautus naudojant slapukus ir kitas sekimo technologijas, galima apjungti su Asmenine informacija, nors tokiais atvejais visus panašaus pobūdžio duomenis pagal šios Privatumo politikos nuostatas laikome Asmenine informacija.

Toliau esančiose lentelėse apžvelgiama, kokius slapukus naudojame ir kodėl tai darome.

Šiame tinklapyje taip pat naudojama korporacijos „Google, Inc.“ (toliau – „Google“) teikiama tinklo analizės paslauga „Google Analytics“. „Google Analytics“ naudoja slapukus, kad padėtų mums analizuoti tinklapio naudojimą, rengdama ataskaitas apie tinklapio veiklą ir teikdama kitas paslaugas, susijusias su tinklapio veikla ir interneto naudojimu. Naudodamiesi tinklapiu, jūsų sutinkate, kad „Google“ tvarkytų jūsų duomenis pirmiau nurodytu būdu ir tikslais. Norint susipažinti su korporacijos „Google“ privatumo politika, prašome apsilankyti http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Jūs turite galimybę savo naršyklėje įdiegti paslaugos „Google Analytics“ priedą, kad galėtumėte atsisakyti analizės tikslais siųsti duomenis korporacijai „Google“; informacija apie šį priedą pateikiama tinklapyje http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Siekdama geriau pritaikyti jų turinį klientų poreikiams, UAB „Pharmaswiss“ naudoja įprastinius vertinimo metodus analizuoti atsaką į apsilankymus tinklapiuose (IP adresą, datą, laiką). Pseudoniminiai arba anoniminiai duomenys, nesuteikiantys galimybės padaryti jokių išvadų apie atskirus lankytojus, yra saugomi tam, kad galima būtų parengti rinkos analizę, kurios tikslas – ištirti, kaip naudojami tinklapiai, tuo tikslu sudarant atitinkamą statistiką (pvz., apie apsilankymų skaičių, vidutinę lankymosi viename puslapyje trukmę, kaip dažnai atsisiunčiami duomenys ir pan.). UAB „Pharmaswiss“ gali naudoti vadinamuosius slapukus tam, kad atliktų statistinį tinklapio naudojimo įvertinimą. Priklausomai nuo naršyklės nustatymų, slapukai išsaugomi kaip tekstinės bylos lankytojo standžiajame diske. Slapukai suteikia galimybę rinkti informaciją apie jūsų interneto naršyklę ir jūsų kompiuterio veiksmus mūsų tinklapyje. Jūs turite galimybę nesutikti, kad būtų naudojami slapukai, nors šie nustatymai skiriasi, priklausomai nuo to, kokią naršyklę naudojate. Taip pat galite nustatyti savo naršyklės konfigūraciją taip, kad jums būtų pranešama apie gautus slapukus ir jūs galėtumėte sutikti, kad jie būtų naudojami, arba juos atmesti.

„Google Analytics“. „Google Analytics“ naudoja slapukus, kurie yra saugomi jūsų kompiuteryje ir suteikia galimybę analizuoti, kaip naudojatės tinklapiu. Slapuko sukuriama informacija apie tai, kaip naudojatės šiuo tinklapiu paprastai siunčiama į vieną iš korporacijos „Google“ serverių JAV ir yra jame saugoma. Jeigu šiame tinklapyje veikia funkcija, užtikrinanti IP anonimiškumą, „Google“ Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose Europos ekonominės erdvės sutartį pasirašiusiose šalyse iš anksto sutrumpins jūsų IP adresą. Visas IP adresas į korporacijos „Google“ serverį JAV siunčiamas ir jame sutrumpinamas tik išimtinais atvejais. „Google“ šio tinklapio operatoriaus vardu šią informaciją naudoja, kad įvertintų, kaip naudojate tinklapį, rengtų ataskaitas apie tinklapio veiklą ir suteiktų tinklapio operatoriui kitas paslaugas, susijusias su tinklapio veikla ir interneto naudojimu. Jūsų naršyklės naudojant paslaugą „Google Analytics“ perduodamas IP adresas nėra sujungiamas su kitais korporacijos „Google“ turimais duomenimis. Galite neleisti išsaugoti slapukų, atitinkamai nustatydami savo naršyklės sprograminę įrangą, tačiau norėtume atkreipti dėmesį, kad tokiu atveju galite neturėti galimybės naudotis visomis šio tinklapio funkcijomis. Taip pat galite neleisti korporacijai „Google“ rinkti slapuko sukuriamos informacijos, susijusios su tuo, kaip naudojatės tinklapiu (įskaitant jūsų IP adresą) ir tvarkyti šių duomenų, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės įskiepį, kurį galite rasti šiuo adresu: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Jūsų apsaugai paslaugą „Google Analytics“ Vokietijoje naudojame su plėtiniu „_anonymizeIp ()“, taigi visi tvarkomi jūsų IP adresai yra sutrumpinami, tokiu būdu užtikrinant, kad „Google“ negalėtų nustatyti jūsų tapatybės. Daugiau informacijos apie paslaugą „Google Analytics“ galima rasti internete, adresas www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. čia taip pat rasite informacijos ir tinklapiui skirtų įrankių, kuriuos galite sukonfigūruoti, kad apribotumėte paslaugos „Google Analytics“ naudojimą.

„Google Web Fonts“. Mūsų tinklapyje yra naudojami vadinamieji tinklo šriftai, kuriuos suteikė „Google“ ir kurie yra skirti tam, kad visi rodomi šriftai būtų vienodi. Jums apsilankius tinklapyje, jūsų naršyklė įkrauna reikalingus tinklo šriftus į jūsų naršyklės sparčiąją darbinę atmintinę tam, kad tekstas ir šriftai būtų rodomi taip, kaip reikia. Tuo tikslu jūsų naudojama naršyklė turi prisijungti prie korporacijos „Google“ serverių. Tokiu būdu „Google“ sužino, kad prie mūsų tinklapio buvo prisijungta iš jūsų IP adreso. „Google Web Fonts“ naudojame savo teisėtais interesais, siekdami užtikrinti, kad mūsų internete talpinami pasiūlymai būtų pristatomi vienodai ir patraukliai (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Jeigu jūsų naršyklė tinklo šriftų nepalaiko, jūsų kompiuteris naudos standartinį šriftą. Daugiau informacijos apie tinklo šriftus „Google Web Fonts“ galima rasti tinklapyje developers.google.com/fonts/faq ir korporacijos „Google“ duomenų apsaugos deklaracijoje, adresas www.google.com/policies/privacy/.

Kaip galima valdyti slapukus

Slapukus galite išjungti, pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Tačiau atminkite, kad užblokavę šiuos absoliučiai būtinus slapukus tam, kad jų negalima būtų saugoti ir naudoti, jūs nebegalėsite naudoti tinklapio arba mes galbūt nebegalėsime suteikti jūsų prašomos paslaugos.

Jūs galite savo naršyklės konfigūraciją nustatyti taip, kad jums būtų pranešama apie gautus slapukus ir jūs galėtumėte sutikti, kad jie būtų naudojami, arba juos atmesti.

Be to, jūs turite galimybę užblokuoti visus slapukus. Norėdami pakeisti savo naršyklės nustatymus, pasirinkite naršyklės pagalbos skiltį ir vadovaukitės joje pateiktais nurodymais.

Norėdami sužinoti daugiau apie slapukus, įskaitant tai, kokie slapukai yra naudojami ir kaip juos išjungti, apsilankykite www.aboutcookies.org.